2023/611 Drammen kommune

Innklaget: Drammen kommune
Klager: KF entreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en tilbudskonkurranse om utbedring av dam i Vasshella. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å foreta en ulovlig tilbudsevaluering, ved at evalueringen av tildelingskriterier knyttet til kvalitet er gjennomført i strid med grunnleggende prinsipper.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 08.08.2023
Avsluttet: 07.09.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: