2023/624 ReMidt IKS

Innklaget: ReMidt IKS
Klager: Stoklands AS
Saksdokument: 2023 0624 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om slamtømming og transport til
behandlingsanlegg. Klager anførte at innklagede har brutt anskaffelsesregelverket ved å
oppstille et uklart tildelingskriterium, ved å foreta en ulovlig tilbudsevaluering og ved å gi
mangelfull begrunnelse for tildelingen. Klagenemnda konkluderte med at innklagede hadde
brutt anskaffelsesregelverket ved å oppstille et uklart tildelingskriterium, og det var dermed
ikke nødvendig å ta stilling til klagers øvrige anførsler.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 18.08.2023
Avsluttet: 31.10.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda