2023/862 Det Digitale Vestre Agder

Innklaget: Det Digitale Vestre Agder
Klager: Transponder AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede har tidligere inngått en avtale om oppvekstadministrativt system for flere kommuner. Innklagede inngikk i 2023 en tilleggsavtale til den eksisterende avtalen. Klager anfører at tilleggsavtalen skulle være kunngjort, eventuelt at tilleggsavtalen innebærer en vesentlig endring av den opprinnelige kontrakten.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 28.09.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: