2023/1000 Overhalla kommune

Innklaget: Overhalla kommune
Klager: Arcon Prosjekt AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse etter forskriftens del I i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for rehabilitering av Gimlehallen i Overhalla kommune. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å evaluere pris og kompetanse i henhold til tildelingskriteriene.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 06.11.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: