2023/1000 Overhalla kommune

Innklaget: Overhalla kommune
Klager: Arcon Prosjekt AS
Saksdokument: 2023 1000 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om utarbeidelse av konkurransegrunnlag for ombygging/rehabilitering av Gimle flerbrukshall. Innklagede hadde ikke brutt regelverket ved å regne ut en gjennomsnittspris på forespurte fag ved evalueringen av pris. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt prinsippene om forutberegnelighet og etterprøvbarhet i loven § 4 ved evalueringen under tildelingskriteriet kompetanse og gjennomføringsplan, da det ikke var vist at kompetansen til de tilbudte ressursene var holdt opp mot rollene de var tiltenkt.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 06.11.2023
Avsluttet: 14.05.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda