2023/1169 Holmestrand kommune

Innklaget: Holmestrand kommune
Klager: Langgaten 45 AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede hadde kunngjort anbudskonkurranse om leie av arbeidslokaler med tilhørende arealer for publikumsservice, interne  og eksterne møter, samt enkelte kommunale helserelaterte særfunksjoner, i Holmestrand kommune. Klager anfører at konkurransegjennomføringen og den etterfølgende evalueringen av tilbud er i strid med anskaffelsesregelverket.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 18.12.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: