2023/1196 Forsvarets logistikkorganisasjon FLO

Innklaget: Forsvarets logistikkorganisasjon FLO
Klager: Rent-Gruppen AS
Saksdokument: 2023 1196 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vaskeritjenester inkludert tilknyttede tjenester. Klager anførte at det var gjort feil i anskaffelsen som medførte avlysningsplikt. Det ble anført at to av underkriteriene under tildelingskriteriet «Pris» var uklare og uegnede til å identifisere det beste tilbudet mellom pris/kostnad og kvalitet, samt at evalueringsmodellen var ulovlig. Det ble videre anført at rammeavtalens varighet var ulovlig, subsidiært at innklagedes oppsigelsesadgang på 6 måneder var ulovlig. Klager fikk ikke medhold i sine anførsler.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ASPE
Registrert inn: 20.12.2023
Avsluttet: 19.03.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda