Gå til innhold

2018/518 Stiftelsen Medforsk Fredrikstad

Klager/part:Stiftelsen Medforsk Fredrikstad
Saksdokument:2018 518 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Opphevelse av stiftelse, Utdelingsforbud til oppretter
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsen påklaget Stiftelsestilsynets vedtak om avslag på søknad om opphevelse. Stiftelsestilsynets avslag ble opprettholdt.
Saksbehandler:KARS
Registrert inn:04.12.2018
Avsluttet:29.04.2019
Status:Avgjort