2018/518 Stiftelsen Medforsk Fredrikstad

Klager/part: Stiftelsen Medforsk Fredrikstad
Saksdokument: 2018 518 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse, Utdelingsforbud til oppretter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsen påklaget Stiftelsestilsynets vedtak om avslag på søknad om opphevelse. Stiftelsestilsynets avslag ble opprettholdt.
Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 04.12.2018
Avsluttet: 29.04.2019
Status: Avgjort