Gå til innhold

2020/685 Stiftelsen Sjølyst Bosenter

Klager/part: Stiftelsen Sjølyst Bosenter
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 09.09.2020
Avsluttet:
Status: Avgjort