2020/685 Stiftelsen Sjølyst Bosenter

Klager/part: Stiftelsen Sjølyst Bosenter
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 09.09.2020
Avsluttet: 07.10.2020
Status: Avgjort