Gå til innhold

2017/275 Stiftelsen Martha Larsens fond

Klager/part:Stiftelsen Martha Larsens fond
Saksdokument:2017-0275-4 Dok 4 - Klagenemndas avgjørelse 659996_1_1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Opphevelse av stiftelse
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler:SULE
Registrert inn:08.02.2017
Avsluttet:27.06.2017
Status:Avgjort