2017/275 Stiftelsen Martha Larsens fond

Klager/part: Stiftelsen Martha Larsens fond
Saksdokument: 2017-0275-4 Dok 4 - Klagenemndas avgjørelse 659996_1_1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 08.02.2017
Avsluttet: 27.06.2017
Status: Avgjort