2017/276 Inger Johannes Stiftelse

Klager/part: Inger Johannes Stiftelse
Saksdokument: 2017-0276-4 Dok 4 - Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Klagen var begrunnet med at utdelinger kunne økes dersom stiftelsens kostnader til revisor og Stiftelsestilsynet ble redusert ved at stiftelsen ble opphevet og midlene ble satt inn på en bundet konto i menighetens regnskap. Klagen ble ikke tatt til følge av Stiftelsesklagenemnda.
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 09.02.2017
Avsluttet: 27.06.2017
Status: Avgjort