2017/277 Ikke offentlig

Klager/part: Ikke offentlig
Saksdokument: 2017-0277-2 dok 2- klagenemndas avgjørelse - offentlig versjon
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.)
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 17.02.2017
Avsluttet: 27.04.2017
Status: Avgjort