Gå til innhold

2017/277 Ikke offentlig

Klager/part:Ikke offentlig
Saksdokument:2017-0277-2 dok 2- klagenemndas avgjørelse - offentlig versjon
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Omdanning av annet enn stiftelser (særeier, testamentariske disp. osv.)
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler:SULE
Registrert inn:17.02.2017
Avsluttet:27.04.2017
Status:Avgjort