Gå til innhold

2017/278 Ikke offentlig

Klager/part:Ikke offentlig
Saksdokument:2017-0278-2 2 660037_1_1
Avgjørelse:Klagen avvises
Saken gjelder:Klage over avvisningsvedtak
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler:SULE
Registrert inn:09.03.2017
Avsluttet:27.04.2017
Status:Avgjort