2017/278 Ikke offentlig

Klager/part: Ikke offentlig
Saksdokument: 2017-0278-2 2 660037_1_1
Avgjørelse: Klagen avvises
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 09.03.2017
Avsluttet: 27.04.2017
Status: Avgjort