2017/279 Ikke offentlig

Klager/part: Ikke offentlig
Saksdokument: 2.1 Stiftelsen Gaustad Kapell Endelig Versjon Til Lovdata
Avgjørelse: Klagen avvises
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

I forkant av årsmøtet i stiftelsen Gaustad Kapell, ble Stiftelsestilsynet kontaktet av klager med spørsmål om det var anledning til å stemme ved fullmakt på årsmøtet. Stiftelsestilsynet besvarte henvendelsen med at det ikke var anledning til å stemme ved fullmakt. Klager påklaget Stiftelsestilsynets påståtte feilopplysninger og rettet krav mot Stiftelsestilsynet om å legge til grunn at det kunne stemmes ved fullmakt. Klagen ble avvist av Stiftelsestilsynet på bakgrunn av at det ikke forelå et enkeltvedtak som kunne påklages. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak.
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 12.01.2017
Avsluttet: 27.04.2017
Status: Avgjort