2017/280 Ikke offentlig

Klager/part: Ikke offentlig
Saksdokument: 2017-0280-20 Dok 20 - Anonymisert avgjørelse 660123_1_1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse, Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsestilsynet hadde avslått søknaden om opphevelse, subsidiært omdanning av stiftelsens vedtekter. Klagen over Stiftelsestilsynets vedtak ble delvis tatt til følge ved at vedtektsendringer ble tillatt.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 10.05.2017
Avsluttet: 07.11.2017
Status: Avgjort