2017/281 Sanitetsforeningens stiftelse Grefsen

Klager/part: Sanitetsforeningens stiftelse Grefsen
Saksdokument: 2017-0281-7 Dok 7 - godkjent avgjørelse 661737_1_1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets avslag på søknad om opphevelse av stiftelsen.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 10.05.2017
Avsluttet: 12.12.2017
Status: Avgjort