Gå til innhold

2017/281 Sanitetsforeningens stiftelse Grefsen

Klager/part:Sanitetsforeningens stiftelse Grefsen
Saksdokument:2017-0281-7 Dok 7 - godkjent avgjørelse 661737_1_1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Opphevelse av stiftelse
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets avslag på søknad om opphevelse av stiftelsen.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:10.05.2017
Avsluttet:12.12.2017
Status:Avgjort