Gå til innhold

2017/282 Arkitekt Eilif Rasmussens Miljøstiftelse

Klager/part:Arkitekt Eilif Rasmussens Miljøstiftelse
Saksdokument:2017-0282-8 Dok 8 - Godkjent avgjørelse 660196_1_1
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Saken gjelder:Omdanning av vedtekter
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opphevet Stiftelsestilsynets vedtak og godtok de omsøkte vedtektsendringene.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:10.05.2017
Avsluttet:11.12.2017
Status:Avgjort