2017/282 Arkitekt Eilif Rasmussens Miljøstiftelse

Klager/part: Arkitekt Eilif Rasmussens Miljøstiftelse
Saksdokument: 2017-0282-8 Dok 8 - Godkjent avgjørelse 660196_1_1
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opphevet Stiftelsestilsynets vedtak og godtok de omsøkte vedtektsendringene.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 10.05.2017
Avsluttet: 11.12.2017
Status: Avgjort