2017/283 Stiftelsen Norges Banks fond

Klager/part: Stiftelsen Norges Banks fond
Saksdokument: 2017-0283-3 Dok 3 - Klagenemndas avgjørelse 665444_2_1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 09.01.2017
Avsluttet: 27.06.2017
Status: Avgjort