Gå til innhold

2017/283 Stiftelsen Norges Banks fond

Klager/part:Stiftelsen Norges Banks fond
Saksdokument:2017-0283-3 Dok 3 - Klagenemndas avgjørelse 665444_2_1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Omdanning av vedtekter
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:09.01.2017
Avsluttet:27.06.2017
Status:Avgjort