Gå til innhold

2017/284 Stiftelsen Trysil/Engerdal museum

Klager/part:Stiftelsen Trysil/Engerdal museum
Saksdokument:2017-0284-7 TIL LOVDATA - Klagenemndas avgjørelse - Stiftelsen Trysil-Engerdal museum - 667450_1_1
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Saken gjelder:Opphevelse av stiftelse
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opphevet Stiftelsestilsynets vedtak og tillot opphevelse av stiftelsen.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:17.01.2017
Avsluttet:20.10.2017
Status:Avgjort