2017/284 Stiftelsen Trysil/Engerdal museum

Klager/part: Stiftelsen Trysil/Engerdal museum
Saksdokument: 2017-0284-7 TIL LOVDATA - Klagenemndas avgjørelse - Stiftelsen Trysil-Engerdal museum - 667450_1_1
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opphevet Stiftelsestilsynets vedtak og tillot opphevelse av stiftelsen.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 17.01.2017
Avsluttet: 20.10.2017
Status: Avgjort