2017/285 Ikke offentlig

Klager/part: Ikke offentlig
Saksdokument: 2017 11 Anonymisert
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsestilsynet godkjente en rekke vedtektsendringer ved sitt vedtak av 11. juli 2014. Klagerne påberopte saksbehandlingsfeil knyttet til Stiftelsestilsynets begrunnelse for avslaget på klagen. Videre anførte klagerne at de godkjente vedtektsendringene var i strid med stiftelsens formål, særlig endringene som gjaldt beboernes innflytelse. Det ble også anført at vedtektsendringene gikk lenger enn pålegget fra Stiftelsestilsynet. Deler av klagen ble tatt til følge.
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 06.02.2017
Avsluttet: 18.12.2017
Status: Avgjort