2017/286 Stud. med. Sverre Fridtjov Hiltons legat for døvblinde

Klager/part: Stud. med. Sverre Fridtjov Hiltons legat for døvblinde
Saksdokument: 2017-0286-7 Dok 7 - Klagenemndas avgjørelse 660285_1_1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 09.02.2017
Avsluttet: 27.06.2017
Status: Avgjort