Gå til innhold

2017/287 Stiftelsen Landfalløya Kapell

Klager/part:Stiftelsen Landfalløya Kapell
Saksdokument:2017-0287-7 Dok 7 - Klagenemndas avgjørelse - til lovdata 660301_1_1
Avgjørelse:Klagen avvises
Saken gjelder:Klage over avvisningsvedtak
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Stiftelsestilsynet fattet vedtak den 8. oktober 2015 om å oppheve stiftelsen Landfalløya Kapell. Klager påklaget opphevelsesvedtaket i klage datert 21. juni 2016. I klagen vises det til telefonsamtaler med Stiftelsestilsynet der tilsynet hadde opplyst at saken ikke var avsluttet og at det fortsatt var mulig å fremsette klage. Stiftelsestilsynet avviste klagen fordi klagen var fremsatt senere enn tre måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:17.02.2017
Avsluttet:27.06.2017
Status:Avgjort