2017/288 Ikke offentlig

Klager/part: Ikke offentlig
Saksdokument: 2017-0288-5 Dok 5 - Klagenemndas avgjørelse i sak 2017-0014 - ANONYMISERT TIL LOVDATA 660325_1_1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.)
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saken gjaldt Stiftelsestilsynets vedtak om å avslå søknad av 30. oktober 2016 om å opphevesæreieklausul heftet på eiendommen gnr. […], bnr. […] i X kommune. Stiftelsestilsynets vedtak ble opprettholdt av Stiftelsesklagenemnda.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 17.02.2017
Avsluttet: 20.10.2017
Status: Avgjort