Gå til innhold

2017/288 Ikke offentlig

Klager/part:Ikke offentlig
Saksdokument:2017-0288-5 Dok 5 - Klagenemndas avgjørelse i sak 2017-0014 - ANONYMISERT TIL LOVDATA 660325_1_1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Omdanning av annet enn stiftelser (særeier, testamentariske disp. osv.)
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saken gjaldt Stiftelsestilsynets vedtak om å avslå søknad av 30. oktober 2016 om å opphevesæreieklausul heftet på eiendommen gnr. […], bnr. […] i X kommune. Stiftelsestilsynets vedtak ble opprettholdt av Stiftelsesklagenemnda.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:17.02.2017
Avsluttet:20.10.2017
Status:Avgjort