2017/289 Stiftelsen Jenssenfondet

Klager/part: Stiftelsen Jenssenfondet
Saksdokument: 2017-0289-9 Klagenemndas avgjørelse 660350_1_1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets avslag på søknad om opphevelse av stiftelsen.
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 03.03.2017
Avsluttet: 08.11.2017
Status: Avgjort