2017/290 Stiftelsen Sportshytta Sjustua

Klager/part: Stiftelsen Sportshytta Sjustua
Saksdokument: 2017-0290-8 dok 8 - Klagenemndas avgjørelse 668333_1_1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak om avslag på søknad om opphevelse av stiftelsen.
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 03.03.2017
Avsluttet: 06.11.2017
Status: Avgjort