2017/291 Laila K. A. Skedsmos legat til blinde og svaksynte barn

Klager/part: Laila K. A. Skedsmos legat til blinde og svaksynte barn
Saksdokument: 2017-0291-6 dok 6 - klagenemndas avgjørelse 2 660401_1_1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak om avslag på søknad om opphevelse av stiftelsen.
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 07.03.2017
Avsluttet: 07.11.2017
Status: Avgjort