2017/292 Ikke offentlig

Klager/part: Ikke offentlig
Saksdokument: 2017-0292-28 Dok 29 - Anonymisert avgjørelse til Lovdata 669576_1_1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Styreavsettelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda kom til at vilkårene i stiftelsesloven § 29 annet ledd for å avsette A og B som medlemmer av styret i stiftelsen var oppfylt.
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 22.03.2017
Avsluttet: 20.10.2017
Status: Avgjort