Gå til innhold

2017/292 Ikke offentlig

Klager/part:Ikke offentlig
Saksdokument:2017-0292-28 Dok 29 - Anonymisert avgjørelse til Lovdata 669576_1_1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Styreavsettelse
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda kom til at vilkårene i stiftelsesloven § 29 annet ledd for å avsette A og B som medlemmer av styret i stiftelsen var oppfylt.
Saksbehandler:SULE
Registrert inn:22.03.2017
Avsluttet:20.10.2017
Status:Avgjort