2017/293 Ikke offentlig

Klager/part: Ikke offentlig
Saksdokument: 2017 0295 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert
Avgjørelse: Klagen avvises
Saken gjelder: Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.)
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Klagen ble avvist på grunn av manglende rettslig klageinteresse.
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 12.06.2017
Avsluttet: 16.04.2018
Status: Avgjort