Gå til innhold

2017/295 Sergej Alexander Munkvold.

Klager/part:Sergej Alexander Munkvold.
Saksdokument:2017 0295 4 Klagenemndas Avgjørelse 679887 11 1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Klage over avvisningsvedtak
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saken gjaldt Stiftelsestilsynets avvisning av Sergej Alexanders Munkvolds klage av 22. desember 2016 på innholdet i en foreløpig tilsynsrapport utarbeidet etter tilsyn hos Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond. Stiftelsesklagenemnda avviste klagen ettersom tilsynsrapporten ikke ble ansett som et enkeltvedtak.
Saksbehandler:KARS
Registrert inn:18.07.2017
Avsluttet:06.12.2018
Status:Avgjort