Gå til innhold

2017/295 Sergej Alexander Munkvold.

Klager/part: Sergej Alexander Munkvold.
Saksdokument: 2017 0295 4 Klagenemndas Avgjørelse 679887 11 1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 18.07.2017
Avsluttet: 06.12.2018
Status: Avgjort