Gå til innhold

2017/295 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: 2017 0295 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saken gjaldt Stiftelsestilsynets avvisning av klagers klage av 22. desember 2016 på innholdet i en foreløpig tilsynsrapport utarbeidet etter tilsyn hos en stiftelse. Stiftelsesklagenemnda avviste klagen ettersom tilsynsrapporten ikke ble ansett som et enkeltvedtak.
Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 18.07.2017
Avsluttet: 06.12.2018
Status: Avgjort