Gå til innhold

2017/296 Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond og Holger Gustavsen, Trond Rehn og Lennart Karlsen

Klager/part: Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond og Holger Gustavsen, Trond Rehn og Lennart Karlsen
Saksdokument: 2017-0296-11 Klagenemndas avgjørelse 658908_47_1
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Styreavsettelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opphevet Stiftelsestilsynets vedtak om å avsette tre styremedlemmer i Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond da nemnda ikke fant at vilkåret om vesentlig tilsidesettelse av plikter i stiftelsesloven § 29 annet ledd var oppfylt for de tre styremedlemmene.
Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 18.07.2017
Avsluttet: 02.11.2018
Status: Avgjort