Gå til innhold

2017/296 Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond og Holger Gustavsen, Trond Rehn og Lennart Karlsen

Klager/part:Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond og Holger Gustavsen, Trond Rehn og Lennart Karlsen
Saksdokument:2017-0296-11 Klagenemndas avgjørelse 658908_47_1
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Saken gjelder:Styreavsettelse
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opphevet Stiftelsestilsynets vedtak om å avsette tre styremedlemmer i Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond da nemnda ikke fant at vilkåret om vesentlig tilsidesettelse av plikter i stiftelsesloven § 29 annet ledd var oppfylt for de tre styremedlemmene.
Saksbehandler:KARS
Registrert inn:18.07.2017
Avsluttet:02.11.2018
Status:Avgjort