Gå til innhold

2017/297 Stiftelsen Fargarslektas gavefond

Klager/part:Stiftelsen Fargarslektas gavefond
Saksdokument:
Avgjørelse:Trukket
Saken gjelder:Omdanning av vedtekter
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:09.08.2017
Avsluttet:20.11.2017
Status:Trukket