2017/297 Stiftelsen Fargarslektas gavefond

Klager/part: Stiftelsen Fargarslektas gavefond
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 09.08.2017
Avsluttet: 20.11.2017
Status: Trukket