2017/299 Ikke offentlig

Klager/part: Ikke offentlig
Saksdokument: 2017-0299 Anonymisert
Avgjørelse: Krav om sakskostnader tas til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Sakens problemstilling var om vilkårene for å pålegge en part å dekke den annen parts særlige sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 andre ledd var oppfylt. Stiftelsesklagenemndas vedtak innebar at person C måtte dekke As sakskostnader.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 25.08.2017
Avsluttet: 04.04.2018
Status: Avgjort