Gå til innhold

2017/303 Ikke offentlig

Klager/part:Ikke offentlig
Saksdokument:Sak 2017 303 Til Lovdata
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Styreavsettelse
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Spørsmålet i klagesaken var om vilkårene i stiftelsesloven § 29 annet ledd var til stede slik at styreleder i stiftelsen kunne avsettes. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak om avsettelse av styreleder.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:25.10.2017
Avsluttet:30.04.2018
Status:Avgjort