Gå til innhold

2017/335 Per Oluf Svendsen, Inger Margrethe Svendsen og Elin Johansen

Klager/part: Per Oluf Svendsen, Inger Margrethe Svendsen og Elin Johansen
Saksdokument: 2017-0335-9 Klagenemndas avgjørelse 671444_19_1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Styreavsettelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Spørsmålet i klagesaken var om vilkårene i stiftelsesloven § 29 annet ledd var til stede slik at tre styremedlemmer kunne avsettes. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak om styreavsettelse.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 11.12.2017
Avsluttet: 07.09.2018
Status: Avgjort