Gå til innhold

2017/335 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:2017 0335 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Styreavsettelse
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Spørsmålet i klagesaken var om vilkårene i stiftelsesloven § 29 annet ledd var til stede slik at tre styremedlemmer kunne avsettes. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak om styreavsettelse.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:11.12.2017
Avsluttet:07.09.2018
Status:Avgjort