Gå til innhold

2017/336 Ulf Leirstein, Thomas Meyer, Kari Sandmæl, Arne Listerud og Irene Hansen

Klager/part:Ulf Leirstein, Thomas Meyer, Kari Sandmæl, Arne Listerud og Irene Hansen
Saksdokument:2017-0336-17 Klagenemndas avgjørelse 672349_7_1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nedsettelse av honorar
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Spørsmålet i klagesaken var om styregodtgjørelsene for 2015 og 2016 var urimelig høye slik at styregodtgjørelsene kunne nedsettes, jf. stiftelsesloven § 40 første ledd. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak om nedsettelse av honorarene.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:15.12.2017
Avsluttet:28.06.2018
Status:Avgjort