Gå til innhold

2017/336 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: 2017 0336. Anonymisert
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedsettelse av honorar
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Spørsmålet i klagesaken var om styregodtgjørelsene for 2015 og 2016 var urimelig høye slik at styregodtgjørelsene kunne nedsettes, jf. stiftelsesloven § 40 første ledd. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak om nedsettelse av honorarene.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 15.12.2017
Avsluttet: 28.06.2018
Status: Avgjort