Gå til innhold

2017/359 Ikke offentlig

Klager/part: Ikke offentlig
Saksdokument: 2017-359 Klagenemndas avgjørelse anonymisert
Avgjørelse: Krav om sakskostnader tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Stiftelsesnemnda traff følgende vedtak: Stiftelsesklagenemnda dekker saksomkostninger for Stiftelsen A med kroner 48 473.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 09.11.2017
Avsluttet: 16.04.2018
Status: Avgjort