2017/362 Ikke offentlig

Klager/part: Ikke offentlig
Saksdokument: 2017-362 anonymisert
Avgjørelse: Krav om sakskostnader tas til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda traff følgende vedtak: Stiftelsesklagenemnda dekker saksomkostninger for Stiftelsen A med kroner 59 625 inklusiv merverdiavgift.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 29.11.2017
Avsluttet: 20.02.2018
Status: Avgjort