Gå til innhold

2018/117 Eva Westby

Klager/part:Eva Westby
Saksdokument:
Avgjørelse:Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder:Nedsettelse av honorar
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:07.03.2018
Avsluttet:20.12.2018
Status:Avgjort