Gå til innhold

2018/117 Eva Westby

Klager/part: Eva Westby
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Nedsettelse av honorar
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 07.03.2018
Avsluttet: 20.12.2018
Status: Avgjort