Gå til innhold

2018/117 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:2018 117 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert
Avgjørelse:Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder:Nedsettelse av honorar
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda fattet følgende vedtak: 1. Godtgjørelsen til A for regnskapsårene 2007 til og med 2016 for hennes rolle som forretningsfører i stiftelsen C nedsettes slik at hun skal tilbakebetale til stiftelsen kroner 146 277,50. 2. Godtgjørelsen til A for regnskapsårene 2007 til 2016 for hennes rolle som forretningsfører i stiftelsen B nedsettes slik at hun skal tilbakebetale til stiftelsen kroner 114 103,75.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:07.03.2018
Avsluttet:20.12.2018
Status:Avgjort