2018/117 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: 2018 117 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Nedsettelse av honorar
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda fattet følgende vedtak: 1. Godtgjørelsen til A for regnskapsårene 2007 til og med 2016 for hennes rolle som forretningsfører i stiftelsen C nedsettes slik at hun skal tilbakebetale til stiftelsen kroner 146 277,50. 2. Godtgjørelsen til A for regnskapsårene 2007 til 2016 for hennes rolle som forretningsfører i stiftelsen B nedsettes slik at hun skal tilbakebetale til stiftelsen kroner 114 103,75.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 07.03.2018
Avsluttet: 20.12.2018
Status: Avgjort