Gå til innhold

2018/206 Anette og Ragnar Stoud Platous stiftelse og Barnas Fritidsstuers stiftelse

Klager/part:Anette og Ragnar Stoud Platous stiftelse og Barnas Fritidsstuers stiftelse
Saksdokument:2018 0206 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Sammenslåing av stiftelser
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak om avslag på søknad om sammenslåing av Barnas Fritidsstuers stiftelse og Annette og Ragnar Stoud Platous stiftelse.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:27.06.2018
Avsluttet:25.02.2019
Status:Avgjort