Gå til innhold

2018/252 Hildur og Magnar Arnstads stiftelse

Klager/part:Hildur og Magnar Arnstads stiftelse
Saksdokument:2018 0252 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Opphevelse av stiftelse
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsen påklaget Stiftelsestilsynets vedtak om avslag på søknad om tillatelse til at stiftelsens midler overføres til en bankkonto som disponeres av et styre som foretar utdelinger i tråd med stiftelsens formål. Stiftelsesklagenemnda oppretttholdt Stiftelsestilsynets vedtak.
Saksbehandler:KARS
Registrert inn:29.08.2018
Avsluttet:20.02.2019
Status:Avgjort