Gå til innhold

2018/497 Stiftelsen Christianssands Børs og Andreas og K. Ludvig Endresens legat

Klager/part:Stiftelsen Christianssands Børs og Andreas og K. Ludvig Endresens legat
Saksdokument:2018 0497 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Sammenslåing av stiftelser
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsene påklaget Stiftelsestilsynets avslag på søknad om sammenslåing av to stiftelser. Stiftelsestilsynets vedtak ble opprettholdt. Dissens.
Saksbehandler:KARS
Registrert inn:15.11.2018
Avsluttet:02.05.2019
Status:Avgjort