2018/5 Ikke offentlig

Klager/part: Ikke offentlig
Saksdokument: 2018-0005 Klagenemndas avgjørelse anonymisert
Avgjørelse: Krav om sakskostnader tas til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda traff følgende vedtak: Stiftelsesklagenemnda dekker saksomkostninger for stiftelsen A med kroner 13 750 inklusiv merverdiavgift.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 09.01.2018
Avsluttet: 20.02.2018
Status: Avgjort