Gå til innhold

2018/506 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:2018 0506 3 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert
Avgjørelse:Krav om sakskostnader tas delvis til følge
Saken gjelder:Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Konklusjon: Stiftelsesklagenemnda dekker reiseutlegg for A med kroner 6 703. Resten av kravet tas ikke til følge.
Saksbehandler:KARS
Registrert inn:26.11.2018
Avsluttet:13.05.2019
Status:Avgjort