Gå til innhold

2018/78 Gerdt og Michaeline Meyers legat

Klager/part: Gerdt og Michaeline Meyers legat
Saksdokument: 2018-0078-6 Klagenemndas avgjørelse 674728_14_1
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Spørsmålet i klagesaken var om omdanningsvilkårene i stiftelsesloven § 46 første ledd var til stede slik at stiftelsen kunne oppheves. Stiftelsesklagenemnda opphevet Stiftelsestilsynets vedtak og tillot opphevelse av stiftelsen.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 07.02.2018
Avsluttet: 12.10.2018
Status: Avgjort