Gå til innhold

2018/78 Gerdt og Michaeline Meyers legat

Klager/part:Gerdt og Michaeline Meyers legat
Saksdokument:2018-0078-6 Klagenemndas avgjørelse 674728_14_1
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Saken gjelder:Opphevelse av stiftelse
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Spørsmålet i klagesaken var om omdanningsvilkårene i stiftelsesloven § 46 første ledd var til stede slik at stiftelsen kunne oppheves. Stiftelsesklagenemnda opphevet Stiftelsestilsynets vedtak og tillot opphevelse av stiftelsen.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:07.02.2018
Avsluttet:12.10.2018
Status:Avgjort