Gå til innhold

2018/85 Stiftelsen Balder

Klager/part: Stiftelsen Balder
Saksdokument: 2018-0085-4 Klagenemndas avgjørelse 676659_17_1
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Nedsettelse av grunnkapital
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Spørsmålet i klagesaken var om stiftelsens vedtekter eller annen bestemmelse var til hinder for at stiftelsens styre kunne nedsette grunnkapitalen til det beløpet som utgjorde grunnkapitalen ved opprettelsen, jf. stiftelsesloven § 17 første ledd andre punktum. Stiftelsesklagenemnda opphevet Stiftelsestilsynets vedtak og tillot dermed nedsettelsen.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 12.02.2018
Avsluttet: 24.09.2018
Status: Avgjort