Gå til innhold

2018/85 Stiftelsen Balder

Klager/part:Stiftelsen Balder
Saksdokument:2018-0085-4 Klagenemndas avgjørelse 676659_17_1
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Saken gjelder:Nedsettelse av grunnkapital
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Spørsmålet i klagesaken var om stiftelsens vedtekter eller annen bestemmelse var til hinder for at stiftelsens styre kunne nedsette grunnkapitalen til det beløpet som utgjorde grunnkapitalen ved opprettelsen, jf. stiftelsesloven § 17 første ledd andre punktum. Stiftelsesklagenemnda opphevet Stiftelsestilsynets vedtak og tillot dermed nedsettelsen.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:12.02.2018
Avsluttet:24.09.2018
Status:Avgjort