Gå til innhold

2019/673 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder:Oppnevning av settestyre
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Klagerne har påklaget Stiftelsestilsynets beslutning om ikke å følge deres forslag om å oppnevne bestemte styremedlemmer i en stiftelse.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:26.11.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet