Gå til innhold

2019/166 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:2019 0166 Stiftelsen Nor Anonymisert
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Styreavsettelse
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak om avsettelse av ett styremedlem i stiftelsen på bakgrunn av manglende regnskapsføring og revisjon.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:28.02.2019
Avsluttet:29.05.2019
Status:Avgjort