Gå til innhold

2019/198 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:2019 0198 3 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Saken gjelder:Klage over avvisningsvedtak
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opphevet Stiftelsestilsynets vedtak ettersom nemnda kom til at det ikke var grunnlag for å avvise klagen i medhold av forvaltningsloven § 32.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:07.03.2019
Avsluttet:28.06.2019
Status:Avgjort