Gå til innhold

2019/202 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:2019 0202 Westby Sakskostnader Anonymisert
Avgjørelse:Krav om sakskostnader tas ikke til følge
Saken gjelder:Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Parten fikk ikke medhold i krav om sakskostnader.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:08.03.2019
Avsluttet:31.05.2019
Status:Avgjort