Gå til innhold

2019/393 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:2019 0393 3 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Saken gjelder:Klage over avvisningsvedtak
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Klager påklaget et vedtak om godkjenning av vedtektsendringer fra Stiftelsestilsynet. Stiftelsestilsynet avviste klagen på grunnlag av at klager ikke hadde rettslige klageinteresse. Stiftelsesklagenemnda kom til at saken ikke kunne avvises på dette grunnlaget og opphevet Stiftelsestilsynets avvisningsvedtak.
Saksbehandler:SULE
Registrert inn:24.06.2019
Avsluttet:28.10.2019
Status:Avgjort