Gå til innhold

2019/441 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:2019 0441 5 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Styreavsettelse
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsestilsynets vedtak om å avsette fire av styremedlemmene i en stiftelse ble påklaget av styremedlemmene. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak.
Saksbehandler:SULE
Registrert inn:10.07.2019
Avsluttet:12.11.2019
Status:Avgjort